AlKosNews është një projekt i zhvilluar nga Microwebi.com, i cili automatikisht mbledh lajmet/temat aktuale të 32 Uebfaqeve të ndyshme në gjuhen shqipe dhe shfaq këto lajme për pamje dhe lexim në menyrë automtaike.

Lajmet aktualizohen për qdo orë automatikisht pa ndihmën e njeriut nga një softuer i programuar nga MicroWebi. Nëse klikoni në ndonjë titull atëherë do të lidhuni me një faqe ku mund të lexoni më shum dhe ku gjindet edhe burimi i saj.

AlKosNews nuk është i një anshëm dhe burimet e lajmeve janë të ndryshme.

AlKosNews bën zgjidhjen e burimit të lajmeve pa asnjë pikë qendruese për nga pamja politike apo ajo ideologjike, kështu ju jepë AlKosNews një pasqyre të lajmeve/temave nga burimet e ndryshme, në të cilën mund të krahasoni, se si Agjensitë e ndryshme të lajmeve raportojnë për lajmet/temat e njëjta.


MicroWebi është gjithmonë duke e përmisuar AlKosNews, si p.sh.: futja e burimeve të tjera të lajmeve, përmisimi i gabimeve të ndryshme, përmisimi i radhitjes ....etj.. Reagimi i juaj është për ne një ndihmë shum e rëndësishëm. Na dergoni idea po sugjerime nën: AlKosNews@MicroWebi.com

Funkcionet
 • Pamja e lajmeve sipas dates
  • Në qoftë se deshironi ti shiqoni lajmet e një dite të më parshme apo ti filtroni lajmet e ditës së sotshme,
   atëherë klikoni në lidhjen Arkivi

 • Shfaqja e lajmeve vetëm nga një burues i lajmeve
  • Me ndihmën e këtij funkcioni mund ti lexoni të gjitha lajmet e lexuara nga AlKosNews, të cilat janë gjetur në një burim të caktuar.
   Përdorimi: Secili titull i shfaqur në AlKosNews ka në fund një lidhje të quajtur: Tituj tjerë nga.... Klikoni atë lidhje.

 • Kërkimi lajmeve
  • Kërko lajme me përmbajtje të ndryshme

 • Përkthimi i lajmeve në gjuhë të huaja
  • Lajmet mund të përkthehen në katër gjuhë të huaja: Anglisht, Frëngjisht, Gjermanisht dhe Italisht.
  • Përdorimi: Secili titull i shfaqur në AlKosNews ka në fund një lidhje të quajtur: Translate Klikoni atë lidhje dhe zgjidhe një gjuhë.

 • Komentimi i lajmeve
  • Secili titull i shfaqur në AlKosNews mundë të komentohet dhe pa konrollim do të shfaqet menjëhere (Folë shlirë dhe mos ofendo)
  • Përdorimi: Secili titull i shfaqur në AlKosNews ka në fund një lidhje të quajtur: Komento(..) Klikoni atë lidhje dhe shkruaj një koment.

 • TV
  • Shiqimi i disa programeve live si RTK dhe AlbanianPCTV

 • Anzhurimi i lajmeve në menyrë manuale