Skenderaj dështoi me larjen e borxheve
BotaSot - 12.07.2016 10:25:25
Komuna e Skenderajt nuk është treguar korrekte sa i përket larjes së borxheve.Nga 195 mijë euro të prezantuara në pasqyrat financiare, pjesa më e madhe janë fatura të papaguara për më shumë se 30 ditë.Këto gjetje të Zyrës së Auditorit të Përgjithshëm, tregojnë se Komuna e Skenderajt nuk ka kryer pagesat e detyrimeve e saj brenda 30 ditësh, siç kërkohet me Rregulloren 01-2013.“Nga faturat që arrijnë shumën totale prej 195 mijë euro të prezantuara në pasqyrat financiare, pjesa më e madhe janë fatura të papaguara për më shumë se 30 ditë. Për më tepër, ne kemi identifikuar shumën prej 27 mijë euro të detyrimeve që kanë ndodhur pas datës 31 dhjeto...


Komentoni
Folë shlirë dhe mos ofendo.
Mund të shkruani edhe karaktere.
 
Emri&Mbiemri:
Email:
Vendi:
Kodi i sigurimit:
Jepe kodin e sigurimit: