Bing me rezultate edhe nga Facebook dhe Twitter
PCWorld Albania - 11.05.2012 08:10:29
Lëshimi i ri nga Bing do të ofrojë rezultate kërkimi edhe nga faqet si Facebook dhe Twitter. Ndërmarrja Microsoft e ka bërë më të lehtë


Komentoni
Folë shlirë dhe mos ofendo.
Mund të shkruani edhe karaktere.
 
Emri&Mbiemri:
Email:
Vendi:
Kodi i sigurimit:
Jepe kodin e sigurimit:

Rosangela(DrbSpbS7Ug): 01.08.2013 16:16:51
That saves me. Thanks for being so seslbine!
Nina(I2K9u0NmqtBo): 29.07.2013 20:43:03
What a plusreae to find someone who thinks through the issues