Autostrada në drejtim të Shkupit nis në vitin 2013
Aktualiteti - 20.10.2011 13:20:45
Prishtinë, 16 tetor - Ministri i Financave, Bedri Hamza, ka thënë se në projeksionin buxhetor për vitin 2012 nuk janë paraparë mjete për autostradën Prishtinë - Hani i Elezit. Të paktën në gjashtëmujorin e parë nuk është paraparë asnjë cent që të shpenzohet për këtë projekt, shkruan sot Koha Ditore.  Ai ka thënë se janë duke u përgatitur studimet teknike dhe të fizibilitetit sa i përket autostradës Prishtinë - Hani i Elezit. Gjithashtu janë duke u shikuar të gjitha mundësitë e financimit të saj: nëse do të jetë financim prej buxhetit, do të jetë financim i kombinuar kredi dhe prej buxhetit apo do të jetë forma tjetër përmes partneriteti publiko-privat. 


Komentoni
Folë shlirë dhe mos ofendo.
Mund të shkruani edhe karaktere.
 
Emri&Mbiemri:
Email:
Vendi:
Kodi i sigurimit:
Jepe kodin e sigurimit:

Zicko(yDPjV78J): 29.07.2013 16:52:26
Thanks for helping me to see things in a difefrent light.