?Shqipërinë s?e shpëtojnë HEC-et e vogla, të ndërtohet Skavica me planin origjinal?
Panorama - 23.10.2017 00:42:25
Flet inxhinieri Kristo Goga: Këto lloj investimesh kaq të liberalizuara mbi pasurinë kombëtare janë një shpërdorim i madh në kurriz të shqiptarëve. Përgjithësisht këto hidrocentrale shumë rrallë janë të leverdishëm. Kemi vënë re se nuk kemi asnjë rast që të anulohet ndonjë koncesion, se nga studimi, hidrocentrali ka dalë dëmtues i natyrës? Ndërtimi i hidrocentraleve


Komentoni
Folë shlirë dhe mos ofendo.
Mund të shkruani edhe karaktere.
 
Emri&Mbiemri:
Email:
Vendi:
Kodi i sigurimit:
Jepe kodin e sigurimit: